Drijfveren en belemmeringen van de freelance economie: een vergelijking van Duitsland, Frankrijk en Spanje

Cultuur en wetgeving bepalend

Het Franse freelance platform Malt, liet door de Boston Consulting Group een vergelijking maken tussen van de freelance markt in drie grote Europese economieën. Als je de belangrijkste resultaten onder elkaar zet, dan vallen de grote verschillen tussen Frankrijk, Duitsland en Spanje op. De cultuur van landen en de wetgeving lijken de belangrijkste redenen achter die verschillen.

Grote verschil in groei

Het aantal Duitse freelancers is sinds 2009 met 1,3 miljoen licht gedaald. In Frankrijk en Spanje is de groep juist (zeer) fors gegroeid. Waar in Duitsland de regels om freelancers in te zetten bij organisaties de afgelopen jaren strenger zijn geworden, en de drempel om zelfstandige te worden toch al hoog ligt, heeft Frankrijk een aantal jaren geleden juist de regels flink geliberaliseerd.

Zorgen en wensen

84% van de Franse en Duitse freelancers geeft aan geen behoefte meer te hebben aan een vast contract. In Nederland ligt dat percentage iets lager. In Spanje ligt het op 74%.

Gevraagd naar wat freelancers zien als grootste uitdading in het dagelijkse leven, dan valt te zien dat 'onderhandelen met opdrachtgevers' in alle drie de landen boven aan staan. Duitsers stoeien met wet- en regelgeving, die in dat land voor freelancers behoorlijk strikt zijn. Toegang tot zorgverzekering staat zowel bij Fransen als Spanjaarden in de top 5, een probleem dat we hier in Nederland dan weer niet kennen.

Leeftijdsverschillen

In Frankrijk zijn de freelancers duidelijk jonger dan in Duitsland. Maar ook jonger dan in Nederland, zo laten CBS cijfers zien. Spanje zit er wat tussen in. 60% van de freelancers in Frankrijk zit tussen de 25 en 39 jaar. In Nederland is dat zo'n 30 procent.

Opleidingsniveau

In alle drie de landen heeft het meerdendeel van de freelances een opleiding op minimaal bachelor niveau. Net als in Nederland is het opleidingsniveau van freelancers hoger dan van mederwerkers met een vast contract.

Mannenwereld?

In de hele EU is de man/vrouw verdeling onder freelancers 65/35. Bij vaste banen is de verdeling veel evenwichtiger. Duitsland valt op met een nog veel schevere verhouding. Dat zal vooral ook komen omdat - vanwege hogere drempels om te starten - in Duitsland minder parttime freelancers zijn. Frankrijk gaat aardig richting de 50/50. Nederland zit volgens CBS cijfers op een 60/40 verhouding.

De tarieven in Duitsland liggen overigens (zou er een verband zijn?) fors hoger dan in Frankrijk en Spanje.

Opdrachten vinden

Netwerken en oude klanten, het zijn in alle drie de landen, maar vast ook elders, de meest gebruikte kanalen om aan nieuwe opdrachten te komen. In de nieuwere freelance-landen (met een jonger publiek) Frankrijk en Spanje zijn 'platformen' een belangrijk alternatief. Het meer traditionele Duitsland maakt vaker gebruik van bureaus.

Thuis of op locatie?

Vergeleken met Frankrijk en Spanje, valt op dat in Duitsland freelancers vaker vanuit het kantoor van de opdrachtgever werken. De werkcultuur is in Duitsland hiërarchischer dan in andere Europese landen.