Colofon

Dit is een uitgave van ZiPconomy

Redactionele bijdragen

Arthur Lubbers, Annemarie van Veelen, Edward Belgraver, Natasha Cloutier, Hugo-Jan Ruts

Samenstelling & opmaak

Hugo-Jan Ruts

Mirjam Akkerhuis