Kiezen voor vast of flex

Waarom kiezen werkgevers voor flex?

Nederlandse ondernemers hebben veel ruimte om allerlei typen flexarbeid in te zetten. Waarom en hoe ze dat doen, verschilt per bedrijf. Vergelijkbare ondernemers maken soms heel andere keuzes. Terwijl de één vooral werkt met uitzendkrachten, kiest de ander voor zzp’ers. Weer een ander werkt vooral met tijdelijke dienstverbanden. Paul de Beer, hoogleraar arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van Amsterdam, onderzocht welke beweegredenen werkgevers hebben om gebruik te maken van verschillende soorten flexibele arbeidsrelaties. Claartje Vogel, redacteur bij ZiPconomy interviewde hem. Via onderstaande link lees je het interview (inclusief link naar onderzoeksrapporten).

Iedereen wil het liefst een vaste baan, behalve zelfstandigen

Uit onderzoek blijkt dat de meeste mensen het liefst een vast contract willen. Met uitzondering van zzp’ers, die het liefst ondernemer zijn. Hoogleraar Paul de Beer stelt voor om werkenden te verdelen in twee categorieën: werknemer of zzp. “Schaf de aparte contractvorm voor uitzend af en laat flexdienstverbanden en vaste contracten in elkaar over lopen.” Via onderstaande link lees je het interview met Paul de Beer (inclusief link naar onderzoeksresultaten).

Claartje Vogel, redacteur ZiPconomy