Den Haag: Stand van zaken zelfstandig professionals

ZP’er marktupdate, wetgeving en een nieuw kabinet

Het vorige kabinet heeft geen doorbraak kunnen realiseren in zp-vraagstukken. Wat nog speelt, zijn de besluitvorming rond de webmodule, vervanging van de wet DBA, handhaving van schijnzelfstandigheid, ontwikkeling van een sociaal vangnet voor laagbetaalde zelfstandigen, hervorming van het fiscale stelsel voor zzp’ers en scheppen van meer duidelijkheid. Kortom, het nieuwe kabinet heeft een aantal uitdagingen op het bordje. Het zal flink moeten doorpakken in de besluitvorming, zodat de markt de komende jaren vooruit kan. We zetten de laatste stand van zaken en reacties uit het veld op een rijtje.

Rutte IV

Dit zijn de plannen over de arbeidsmarkt en het zp-beleid: • Een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. • Forse afbouw zelfstandigenaftrek. • Deeltijd WW. • En (nog?) geen plannen rond vervanging Wet DBA.

In onderstaand artikel nemen we de punten stuk voor stuk door op basis van passages uit het regeerakkoord.

De nieuwe bewindslieden

Karien van Gennip is de nieuwe Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Marnix van Rij is de staatssecretaris Fiscaliteit en daarmee onder meer verantwoordelijk voor de handhaving op schijnzelfstandigheid. Beiden zijn lid van het CDA. Het kabinet wil de arbeidsmarkt hervormen op basis van de rapporten van de Commissie Borstlap en het SER-advies, zegt Van Gennip. In het hoofdlijnendebat tussen haar en de Tweede Kamer dat op 17 februari jl. plaatsvond gaf zij aan dat er geen speciale routekaart komt voor zzp-beleid. In plaats daarvan komt ze met een ‘breed plan’ voor de hervorming van de arbeidsmarkt. In april volgt een commissiedebat over het arbeidsmarktbeleid. De minister beloofde voor het zomerreces een hoofdlijnenbrief over de arbeidsmarkt naar de Kamer te sturen.

Webinar: reactie op het hoofdlijnendebat

In de webinarweek van ZiPconomy en Werf& blikte Stef Witteveen (Uniforce Solutions) en Hugo-Jan Ruts (ZiPconomy) terug op het hoofdlijnendebat met als thema: de arbeidsmarkt moet vooruit, niet achteruit! Kijk dit webinar terug via onderstaande link (38 minuten).